close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
راه اندازی ‏Internet Explorer‏ ‏


عنوان عکس اسلایدر عنوان عکس اسلایدر عنوان عکس اسلایدر
تاریخ: شنبه 25 دي 1389
بازدید: 417

برای راه اندازی ‏Internet Explorer ‏ باید یکی از دو روش زیر را به کارببرید:‏

روی نشانه ‏ Internet Explorersد و بار کلیک کنید0 ‏

یا ‏

از منوی ‏Start‏ گزینه ‏All Rorer ‏ سپس برنامه ‏ Internet Explorerرا انتخاب ‏کنید0 

اگر اتصال شما از طریق شماره گیری است ابتدا سرویس دهنده اینترنتی (‏ISP‏)را ‏شماره گیری کنید0 ‏

ممکن است ‏ Internet Explorer طوری تنظیم شده باشد که خودش این کار را ‏انجام دهد در غیر این صورت لازم است که ‏ ISPرا شماره گیری کنید0 ‏

نا م کاربر و کلمه عبور را وارد کنید (اگر از قبل ذخیره نشده باشد) و روی دکمه ‏connect‏ کلیک کنید0 ‏

عدم اتصال ‏

اگراتصال به اینترنت میسر نشد موارد زیر را کنترل کنید:‏

مطئن شوید کلمه عبور ونام کاربر به درستی وارد شده باشد0 ‏

مودم فعال باشد0‏

گاه دراتصالهای شماره گیری دسترسی به اینترنت به دلیل تراکم تقاضای اتصال به ‏ISP‏ وشلوغی خطوط مشکل است 0بار دیگر تلاش کنید وشماره گیری کنید0 ‏

ذخیره کردن تصویر ‏

برای ذخیره کردن تصویر از صفحه وب جاری روی تصویر راست کلیک کنید ‏

و از منوی عمودی گزینه ‏Save picture As  را انتخاب کنید0 اکنون محل‏

ذخیره را در کامپیوتر مشخص کنید0می توانید نام فعلی تصویر را تایید کنید ‏

یا آن را تغییر دهید0سپس روی دکمه ‏Save ‏ کلیک کنید0 ‏

می توانید تصویر را با نوار ابزار ‏Image‏ ذخیره کنید0 با کلیک روی تصویری ‏

در صفحه وب این نوار ابزار ظاهر می شود0 ‏

‏انتخاب وذخیره کردن متن

شما می توانید تمام یا قسمتی از متن صفحه وب را ذخیره کنید0برای این کار 

مراحل زیر را انجام دهید: ‏

        کپی (‏copy‏):‏

 

متن را انتخاب کنید وبا فشاردکمه ‏ copyآن را از حافظه موقت کپی کنید0‏

        چسباندن ‏paste:‏ ‏

با فشار دادن ‏ pasteمتن را از حافظه موقت به فایل دیگری مانند سند ‏Word‏ ‏

یا صفحه گسترده بچسبانید0 ‏

ذخیره کردن متن از وب

‏1)از منوی ‏file‏ گزینه ‏open‏ را انتخاب کنید یا کلیدهای ‏ctrl +o‏ را فشار دهید0 ‏

نشانی وب رادر نوار آدرس وارد وکلید ‏Enter‏ را فشار دهید0 ‏

‏2)پس از آنکه صفحه وب کاملا بار گذاری شد (‏Download‏) به پایان صفحه ‏

بروید (سریع ترین راه برای این کار فشارکلیدهای ‏Ctrl+End‏ است)0 سپس ‏

کلید ‏Page Up‏ را د و یا سه بارفشار دهید تا آخرین پاراکراف ظاهر شود0 ‏

‏3)در شروع پاراگراف کلیک کنید و ماس را به سمت پایین بکشید تا تمام 

پاراگراف انتخاب شود0 ‏

هنگامی که متن انتخاب شد ‏Internet Explorer‏ متن را سفید و زمینه را سیاه ‏

نمایش می دهد (مانند عکس نگاتیو)0 ‏

‏4)از منوی ‏Edit‏ گزینه‏ Copy‏ راانتخاب کنید یا کلیدهای ‏Ctrl+C‏ را فشار دهید ‏

تا متن در حافظه موقت کپی شود0 ‏

‏5)برنامه ‏Microsoft Word‏ را باز کنید0 سند جدیدی ایجاد و سپس از منوی ‏

Edit‏ گزینه ‏Paste‏ را انتخاب کنید یا کلیدهای ‏Ctrl+V   ‏ را برای درج متن ‏انتخاب شده به ‏Word‏ فشار دهید0 ‏

هنگامی که کار به پایان رسیید می توانید بدون ذخیره سند ‏Word‏ آنراببندید0 ‏

ذخیره کردن تمام متن

هنگامی که می خواهید تمام متن  را از صفحه وب ذخیره کنید ‏Internet

Explorer‏ دو روش را در اختیار شما قرار می دهد: ‏

از منوی ‏Edit‏ گزینه ‏Select‏ را انتخاب کنید وسپس متن را درون حافظه موقت ‏کپی کنید0 ‏

یا

        از منوی ‏File ‏ گزینه ‏Save As‏ و سپس (‏.txt‏)‏Text File‏ را انتخاب‏

کنید 0محل ذخیره کردن را انتخاب کنید شما می توانید نام فایل را نیز تغییر دهید و ‏

در انتها روی دکمه ‏Save‏ کلیک کنید0 ‏

استفاده ازراهنمای مستقیم در کادر محاوره ای ‏

‏1)‏       از منوی ‏File‏ گزینه ‏Page Setup‏ را انتخاب کنید تا کادر محاوره ای ‏

Page Setup‏ نمایش داده شود0 ‏

‏2)‏       روی علامت سوال در سمت راست کادر محاوره هی کلیک کنید 0 ‏

اکنون ‏Internet Explorer‏ علامت سوالی در سمت راست مکان نمای ماوی ‏نمایش می دهد0 ‏

‏3)‏       روی فیلد عنوانHeader)‏) کلیک کنید0‏

‏4)‏Internet Explorer           ‏ متن راهنما را نمایش می دهد0 ‏

یافتن متن در صفحه وب                   

در ‏Internet Explorer‏ براییافتن کلمه یا اصطلاحی در صفحه وب از منوی ‏

Edit‏ گزینه ‏Find‏ را انتخاب کنید 0 این تنها فرمان جست وجو در داخل صفحه و‏

وب جاری است0 ‏

فرمان ‏Find‏ وظیفه دارد: ‏

        Currently Loaded part of the web page‏ :‏

صفحه وب جاری به طور کامل روی حافظه کامپیوتر ذخیره شود وسپس عمل ‏

جست وجو آغاز شود0‏

        The text of the page‏: ‏

کلمات موجود در تصاویر جست وجو نمی شود0‏

        Currently displayed web page‏ :‏

صفحه جاری وب جست وجو شود واین جست وجو شامل تمام سایت یا شبکه ‏جهانی جست وجو نمی شود0‏

فعال وغیر فعال کردن تصاویر صفحات وب ‏

صفحات وب با زیاد وگاه بزرگ زمان زیادی را برای ‏Download‏ ونمایش ‏صرف می کنند0 ‏

اغلب ای تصاویر تبلیغاتی آرم شرکتها وموارد تزیینی وغیر ضروری هستند0 ‏

Internet Explorer‏ اجازه می دهد تصاویر را غیر فعال سازید طوری که ‏

صفحات وب باسرعت بیشتری نمایش داده شوند0 با غیر فعال کرن تصاویر ‏

 

Internet Explorer‏ تنها متن صفحات وب را نمایش می دهد ودر محل تصویر ‏نشانه های کوچکی را به جای تصویر قرار می دهد0‏

اگر به وبی برخورد کردید که مشاهده تصاویر آن برای شما اهمیت دارد نگران ‏

نشوید زیرا با فعال کردن این گزینه وتغییر آبه حالت قبل شما می توانید تصاویر ‏صفحات وب را مشاهده کنید0 ‏

غیر فعال کردن تصاویر‏

1) ‏      Internet Explorer را باز کنید واز منوی ‏Tools‏ گزینه ‏Internet Options‏ راانتخاب کنید0 ‏

‏2)روی برگه ‏Advanced‏ کلیک کنید0 درقسمت ‏Multimedia‏ گزینه ‏Show pictures‏ را غیر فعال کنید0 ‏

‏4)‏       روی دکمه ‏Ok‏ کلیک کنید0 ‏

برای نمایش تصاویر در صفحات وب گزینه ‏Show pictures‏ را فعال کنید0 ‏

هنگامی که تصاویر غیر فعال شدند می توانید با راست کلیک روی یکی از ‏تصاویر وانتخاب گزینه ‏Show picture‏ آن تصویر را ببینید0 ‏

ذخیره کردن نشانی وب ‏

‏1)‏       صفحه وبی که می خواهید نشانی آن را ذخیره کنید در نوار آدرس وارد ‏کنید0 ‏

برای مثال :             www.yahoo.com‏ ‏

‏2) اگر پنجره ‏Favorites‏ در سمت چپ اصلی کاوشگر اینترنت مشاهده نمی شود ‏

روی دکمه ‏Favorites‏ در نوار ابزار استاندارد کلیک کنید تا این پنجره ظاهر ‏شود0 ‏

‏3)در بالای ‏Favorites‏ رویدکمه ‏Add‏ کلیک کنید0 

‏4)اکنون کادر ‏Add favorites‏ نشان داده می شود0 می توانید نام صفحه وب ‏مورد نظر را تغییر دهید0    ‏‏5)روی دکمه ‏Ok‏ کلیک کنید0 ‏

در این حالت ‏Internet Explorer‏ نام صفحه جاری به فهرست ‏Favorites‏ ‏اضافه کنید0 ‏

راه اندازی ‏Outlook

دو بار روی نشانه ‏Microsoft Outlook‏ کلیک کنید یا از منوی ‏Start‏ گزینه ‏

          All programs‏ و سپس ‏         Microsoft Outlook‏ را انتخاب کنید0 ‏

 

اگر کامپیوتر شما به اینترنت متصل است می توانید پیامها ی پستی (‏E-mail‏) را ‏

با برنامه ‏Outlook‏ دریافت وارسال کنید 0 اگراز طریق تلفن به اینترنت متصل ‏

می شوید باید سرویس اینترنتی ‏ISP‏ را شماره گیری کنید 0 ممکن داست این کار ‏

را ‏Outlook‏ به صورت خود کار انجام دهد درغیر این صورت شما باید شماره

گیری کنید0‏

نام کاربر وکلمه عبور را وارد کنید وسپس روی دکمه ‏Connect‏ کلیک کنید0 ‏

انتخاب اجزای صفحه نمایش

‏1)منوی ‏View‏ را انتخاب کنید تا فهرست گزینه ها را ببینید0‏

‏2)‏       می توانید از منوی ‏View‏ گزینه های ‏Preview pane ,Folder list Outlook pane ‏ ‏

یا ‏Status Bar‏ را انتخاب کنید0 ‏

‏3)‏       ازمنوی ‏View‏ گزینه ‏Toolbars‏ را انتخاب کنید و سپس سه گزینه نوار ‏

ابزاررا انتخاب کنید:‏Advanced, Standard     ‏ و ‏Web

فهرست پوشه ‏

فهرست پوشه درسمت چپ صفحه قرار دارد و شامل پنج پوشه است : ‏

        Inbox‏ : ‏

پوشه ای است که تمام پیام های رسیده از طرف کاربران دیگردرآن قرار می ‏گیرد0 ‏

        Outbox‏:‏

پوشه ای است که تمام پیامهای تهیه شده به وسیله کاربردر آن قرار می گیرد اما ‏

هنوز این پیامها ارسال نشده اند0 

        Sent Items‏ : ‏

پوشه ای است که کپی های پیامهای ارسالی شما در آن قرار دارد0‏

        Deleted Items‏ : ‏

پوشه ای است که تمام های حذف شده (ارسالی ودریافتی) در آن قرارمی گیرد0 ‏

        Drafts‏ : ‏

پوشه ای است که تمام پیامهای کامل نشده در ان قرار می گیرد0 ‏

 


برچسب ها : ,,,,,

مطالب مرتبط

بخش نظرات این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی